Name Class C. Type Icons Traits Set Encounter
The Blob That Ate Everything Mitos Escenario La masa que lo devoraba todo 1 La masa que lo devoraba todo 1
The Anomaly Spreads Mitos Plan La masa que lo devoraba todo 2 La masa que lo devoraba todo 2
The Anomaly Swells Mitos Plan La masa que lo devoraba todo 3 La masa que lo devoraba todo 3
The Anomaly Consumes Mitos Plan La masa que lo devoraba todo 4 La masa que lo devoraba todo 4
Expose the Anomaly Mitos Acto La masa que lo devoraba todo 5 Multijugador épico 1
Expose the Anomaly Mitos Acto La masa que lo devoraba todo 6 Grupo único 1
Extraterrestrial Physiology Mitos Acto La masa que lo devoraba todo 7 La masa que lo devoraba todo 5
Blackwater's Bane Mitos Acto La masa que lo devoraba todo 8 Multijugador épico 2
Blackwater's Bane Mitos Acto La masa que lo devoraba todo 9 Grupo único 2
The Crater Mitos Lugar Oozified. La masa que lo devoraba todo 10 La masa que lo devoraba todo 6
Research Site Mitos Lugar La masa que lo devoraba todo 11 La masa que lo devoraba todo 7
Temporary HQ Mitos Lugar La masa que lo devoraba todo 12 La masa que lo devoraba todo 8
Fungus Mound Mitos Lugar La masa que lo devoraba todo 13 La masa que lo devoraba todo 9
Sewer Mitos Lugar Oozified. La masa que lo devoraba todo 14 La masa que lo devoraba todo 10
Bridge Mitos Lugar Oozified. La masa que lo devoraba todo 15 La masa que lo devoraba todo 11
Water Tower Mitos Lugar Oozified. La masa que lo devoraba todo 16 La masa que lo devoraba todo 12
Church Mitos Lugar Oozified. La masa que lo devoraba todo 17 La masa que lo devoraba todo 13
Oozy Lakebed Mitos Lugar Oozified. La masa que lo devoraba todo 18 La masa que lo devoraba todo 14-15
Slimy Streets Mitos Lugar Oozified. La masa que lo devoraba todo 19 La masa que lo devoraba todo 16-17
Desiccated Farmland Mitos Lugar Oozified. La masa que lo devoraba todo 20 La masa que lo devoraba todo 18-19
Rescue the Chemist Mitos Historia Part 1. La masa que lo devoraba todo 21 Incursión mi-go 1
Recover the Sample Mitos Historia Part 1. La masa que lo devoraba todo 22 Incursión mi-go 2
Drive Off the Mi-Go Mitos Historia Part 1. La masa que lo devoraba todo 23 Incursión mi-go 3
Defuse the Explosives Mitos Historia Part 1. La masa que lo devoraba todo 24 Incursión mi-go 4
University Chemist Neutral Apoyo Bystander. Miskatonic. La masa que lo devoraba todo 25 Incursión mi-go 5
Meteorite Sample Neutral Apoyo Item. La masa que lo devoraba todo 26 Incursión mi-go 6
Mi-Go General Mitos Enemigo Monster. Servitor. Mi-Go. Elite. La masa que lo devoraba todo 27 Incursión mi-go 7
The Military's Plan Neutral Apoyo La masa que lo devoraba todo 28 Incursión mi-go 8
Universal Solvent Neutral 2 Apoyo Item. Science. La masa que lo devoraba todo 29 Incursión mi-go 9
Pet Oozeling Neutral 2 Apoyo Ally. Monster. Ooze. La masa que lo devoraba todo 30 Incursión mi-go 10
Mi-Go Weapon Neutral 2 Apoyo Weapon. Science. La masa que lo devoraba todo 31 Incursión mi-go 11
Lt. Wilson Stewart: Logistical Genius Neutral 2 Apoyo Ally. Agency. Veteran. La masa que lo devoraba todo 32 Incursión mi-go 12
Mi-Go Drone Mitos Enemigo Monster. Mi-Go. La masa que lo devoraba todo 33 Incursión mi-go 13-15
Mi-Go Harvester Mitos Enemigo Monster. Mi-Go. Elite. La masa que lo devoraba todo 34 Incursión mi-go 16
Mi-Go Meddler Mitos Enemigo Monster. Mi-Go. Elite. La masa que lo devoraba todo 35 Incursión mi-go 17
Mi-Go Abductor Mitos Enemigo Monster. Mi-Go. Elite. La masa que lo devoraba todo 36 Incursión mi-go 18
Subject 8L-08: Extraspacial Anomaly Mitos Enemigo Monster. Ooze. Elite. La masa que lo devoraba todo 37 Multijugador épico 3
Subject 8L-08: Extraspacial Anomaly Mitos Enemigo Monster. Ooze. Elite. La masa que lo devoraba todo 38 Grupo único 3
Oozeling Mitos Enemigo Monster. Ooze. Manifold. La masa que lo devoraba todo 39 La masa que lo devoraba todo 20-23
Grasping Ooze Mitos Enemigo Monster. Ooze. Manifold. La masa que lo devoraba todo 40 La masa que lo devoraba todo 24-25
Cubic Ooze Mitos Enemigo Monster. Ooze. Manifold. La masa que lo devoraba todo 41 La masa que lo devoraba todo 26-27
Oozewraith Mitos Enemigo Monster. Ooze. Manifold. La masa que lo devoraba todo 42 La masa que lo devoraba todo 28-29
Vulnerable Heart Mitos Enemigo Monster. Ooze. Elite. La masa que lo devoraba todo 43 La masa que lo devoraba todo 30
Reality Acid Mitos Traición Power. La masa que lo devoraba todo 44 La masa que lo devoraba todo 31-34
Devouring Ooze Mitos Traición Attack. La masa que lo devoraba todo 45 La masa que lo devoraba todo 35-36
Corrosive Slime Mitos Traición Attack. La masa que lo devoraba todo 46 La masa que lo devoraba todo 37-38
Consuming Maw Mitos Traición Attack. La masa que lo devoraba todo 47 La masa que lo devoraba todo 39-41
Wave of Ooze Mitos Traición Attack. La masa que lo devoraba todo 48 La masa que lo devoraba todo 42-44
Caustic Dissemination Mitos Traición Ooze. Hazard. La masa que lo devoraba todo 49 La masa que lo devoraba todo 45-46
Sticky Feet Mitos Traición Ooze. Obstacle. La masa que lo devoraba todo 50 La masa que lo devoraba todo 47-48
Replication Mitos Traición Power. La masa que lo devoraba todo 51 La masa que lo devoraba todo 49-50
"It's got me!" Mitos Traición Hazard. La masa que lo devoraba todo 52 La masa que lo devoraba todo 51-52
Alien Food Chain Mitos Traición Ooze. Power. La masa que lo devoraba todo 53 La masa que lo devoraba todo 53-54